Drodzy rodzice

W naszym przedszkolu każde dziecko jest wyjątkowe i ważne, a my dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu naszemu przedszkolakowi jak  najlepszą edukację, wychowanie i opiekę.

 0X4A1273
Tworzymy małe grupy, bo one  pozwalają  na indywidualną pracę z każdym dzieckiem i odkrycie drzemiących w nich  talentów. Dzieciom dają możliwość nabrania wiary we własne siły, rozwinięcia pozytywnych nawyków pracy, wewnętrznej motywacji, aby po skończonej edukacji przedszkolnej  nadal chcieli być uczniami i młodymi odkrywcami.
 
Rodzice są zawsze mile widziani i zachęcani do udziału w życiu „Małych Odkrywców”
 
Przedszkole ma za zadanie  rozwijać i stymulować rozwój intelektualny, a także emocjonalny, społeczny i fizyczny każdego dziecka.
Głęboko wierzymy w  znaczenie wczesnej edukacji, zarówno naukowcy jak i nauczyciele, od lat powtarzają, że największy wzrost i rozwój inteligencji następuje w ciągu pierwszych lat życia dziecka, że ludzie rozwijają 50% – 60% dojrzałej inteligencji od poczęcia do wieku 4 lat, a doświadczenia dziecka w pierwszych  latach w znacznym stopniu wpłyną na resztę jego życia.

Główne założenia edukacyjne: 

 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • wpajanie dzieciom nawyków utrzymywania ładu i porządku
 • wychowanie przez sztukę, muzykę, śpiew
 • kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne
 • wspomaganie rozwoju edukacji matematycznej, gotowość do nauki czytania i pisania
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
 • rozwój kreatywności, emocjonalności, zdolności jezykowych i  intelektu dziecka
 • ksztalcenie samodzielnosci w zdobywaniu wiedzy, umacnianie w wierze we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów i poczuciu własnej wartości
 • rozwijanie zdolności manualnych i spostrzegawczości
 • zachęcanie i zainteresowanie dziecka nauką języka obcego, zainteresowania światem, inną kulturą

Organizacja przedszkola Mali odkrywcy

Apps preferences system time iconNasze Przedszkole zaprasza w godz: od 7:00 do 17:00 *
W kameralnych grupach i rodzinnej atmosferze uczymy i bawimy się od poniedziałku do piątku przez cały rok, również w wakacje


Teacher iconRealizujemy podstawę programową MEN oraz autorski program nauczania *
Poza obowiązującą podstawą, nasz poszerzony program przewiduje codzienny blok językowy oraz ciekawe zajęcia dodatkowe


Sport football iconZajęcia dodatkowe Małych Odkrywców
Nasze przedszkolaki maja także zajęcia ruchowe z elementami piłki nożnej, taniec, klub zabaw logicznych i matematycznych oraz kolorowe zajęcia artystyczne