kadraNasze przedszkole i żłobek tworzy grupa pasjonatów pedagogów, specjalistów w swoich dziedzinach                             

PERSONEL

Dorota Pielesz - dyrektor Przedszkola/ Żłobka

Anna Jasek – wicedyrektor d.s kształcenia specjalnego/ specjalista wspomagania dzieci ze spektrum autyzmu /oligofrenopedagog/ terapeuta TUS

Katarzyna Wójcik –wicedyrektor /nauczyciel wychowania przedszkolnego/oligofrenopedagog / logopeda

Marta Hankus – nauczyciel wychowania przedszkolnego/ nauczyciel - j.angielski

Sylwia Pstruszyńska – nauczyciel wychowania przedszkolnego / nauczyciel - j.angielski

Dorota Frączkiewicz -nauczyciel wychowania przedszkolnego / oligofrenopedagog/ artterapeuta

Aleksandra Sikora – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Patrycja Janik – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Elżbieta Naglik – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Maria Borys – nauczyciel współorganizujący kształcenie / terapeuta SI

Izabela Knapek – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel - j.angielski

Klaudia Słonka – nauczyciel – j.angielski

Monika Małkiewicz – nauczyciel – j.angielski

Maricel Betonio - native speaker – język angielski

Jolanta Biernacik - pomoc nauczyciela

Joanna Maroszek – pomoc nauczyciela

Ewa Jakubiec - pomoc nauczyciela

Gabriela Kupczak – pomoc nauczyciela

Wiktoria Janik – pomoc nauczyciela

ZAJECIA DODATKOWE
Jolanta Marszałek - religia/surdopedagog
Barbara Fijak - Ryczek – język hiszpański
Ewa Piecha - rytmika
Wojciech Szczurek – warsztaty sportowe

Paulina Więzik – warsztaty sportowe

Jolanta Biernacik – uszyte marzenia

Aleksandra Sikora – klocki LEGO / kodowanie

SPECJALIŚCI- TERAPEUCI
Lucyna Gowin – Smyrdek  –pedagog/ tyflopedagog/ logopeda/ surdopedagog

Agnieszka Szewczulak – psycholog

Barbara Legierska - pedagog specjalny/ logopeda/ terapeuta SI

Aleksandra Golik – fizjoterapia

Magdalena Walaszek–Ćwięczek – terapeuta SI

ŻŁOBEK

Wiesława Dunat

Bernadeta Pietraszko

Monika Gębala Wrona

ADMINISTRACJA, 
Marta Dziki - sekretariat
Wiesława Dunat - kierownik ds żywienia