Poza troskliwa opieką i obserwacją rozwoju dzieci, ważnym elementem naszego programu są zajęcia dostosowane do wieku, możliwości i potrzeb najmłodszych.

  • zlobek003Zajęcia z językiem angielskim– zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim dla dzieci od 1 roku życia do 3 lat
  • Bumbumkowe poruszanki – zajęcia taneczne ćwiczące wyczucie przestrzeni i własnego ciała, motorykę małą i dużą z możliwością swobodnej ekspresji ruchowej
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego
  • Zabawy paluszkowe – zabawy wspomagające i rozwijające mała motorykę (palce, dłonie)
  • Zabawy sensoryczne – w  pierwszych latach życia dziecko poznaje świat wielozmysłowo. Podczas tego rodzaju zabaw Mini Odkrywcy poznają różne konsystencje, tekstury i kształty. Mieszają, przelewają, gniotą, wąchają, smakują.
  • Zabawy plastyczno-techniczne – Wspólnie tworzymy małe dzieła sztuki. Zapoznajemy dzieci z kredkami, farbami, plasteliną, masą solną i różnymi technikami powstania prac plastycznych. Zajęcia mają na celu usprawnienie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej