Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„MALUCH+” 2022–2029

obraz_2024-06-02_164723194.png

 

 IMG 7777 IMG 7778

IMG 7779IMG 7780

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zrealizowany został projekt rozbudowy przedszkola. Głównym celem projektu było wykonanie kompleksowej adaptacji niezagospodarowanej części budynku, na potrzeby uruchomienia nowych oddziałów naszego przedszkola. Zaplanowane prace obejeły adaptację niewykorzystanej dotychczas części obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia, a także budowę placu zabaw.

 0X4A0789Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie 3 nowych oddziałów dla dodatkowych 36 dzieci. Uruchomienie sali do zajęć z integracji sensorycznej, gabinetów terapeutycznych, dało możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć, w tym terapii zajęciowej, a także mozliwośc wczesnego diagnozowania dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i objęcie ich programem wczesnego wspomagania.

 

0X4A0838

0X4A1133