zlobek002W naszych placówkach każde dziecko jest wyjątkowe i ważne, a my dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu z nich jak  najlepszą opiekę, edukację i wychowanie. Rodzice są zawsze mile widziani i zachęcani do udziału w życiu “Mini Odkrywców”

Tworzymy małe grupy, bo one  pozwalają  na indywidualną pracę z każdym dzieckiem i odkrycie drzemiących w nich  talentów. Dzieciom dają możliwość nabrania wiary we własne siły, rozwinięcia pozytywnych nawyków pracy, wewnętrznej motywacji.

Zarówno żłobek jak przedszkole mają za zadanie  rozwijać i stymulować rozwój intelektualny, a także emocjonalny, społeczny i fizyczny każdego dziecka.

Głęboko wierzymy w  znaczenie wczesnej edukacji, zarówno naukowcy jak i nauczyciele, od lat powtarzają, że największy wzrost i rozwój inteligencji następuje w ciągu pierwszych lat życia dziecka, że ludzie rozwijają 50% – 60% dojrzałej inteligencji od poczęcia do wieku 4 lat, a doświadczenia dziecka w pierwszych  latach w znacznym stopniu wpłyną na resztę jego życia.

 

Główne założenia edukacyjne:

  • wspomaganie rozwoju mowy dzieci
  • kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
  • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne
  • rozwijanie zdolności manualnych i spostrzegawczości
  • wychowanie przez sztukę, muzykę, śpiew
  • wpajanie dzieciom nawyków utrzymywania ładu i porządku
  • rozwój kreatywności, emocjonalności, zdolności jezykowych i  intelektu dziecka
  • zachęcanie i zainteresowanie dziecka nauką języka obcego, zainteresowania światem, inną kulturą